Mitjans

Aquí podreu trobar les diferents intervencions d’Isabel Cavallé en els diferents mitjans de comunicació.

 

Ràdio: Col•laboració en el programa “El Extrarradio”: El retiro dorado de los políticos

 

Ràdio: Col•laboració en el programa “El Extrarradio”: El Supermercado de los medicamentos

 

Ràdio: Col•laboració en el programa “El Extrarradio”: Cine y Locura

 

Ràdio: Col•laboració en el programa “El Extrarradio”: El efecto “Pretty Woman”